מינוח

terminology, nomenclature; word-coining

Hebrew-English dictionary. . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מינוח — מערכת מונחים, מילים אופייניות לתחום מסוים, טרמינולוגיה; טביעת מטבעות לשון, מתן שמות לזכר ולנקב …   אוצר עברית

  • מינוח מדעי — מילה או ביטוי הלקוחים מתחומי המדע {{}} …   אוצר עברית

  • מינוח רפואי — מילה או ביטוי הלקוחים מתחום הרפואה {{}} …   אוצר עברית

  • עי מינוח — ע י קביעת מונחים, מנקודת מבט טרמינולוגית {{}} …   אוצר עברית

  • טרמינולוגיה — מינוח, שם מקצועי, מונחים מקצועיים בתחום כלשה …   אוצר עברית

  • טרמינולוגייה — מינוח, שם מקצועי, מונחים מקצועיים בתחום כלשה …   אוצר עברית

  • בגיר — adj. בוגר, מבוגר (מינוח משפטי) , הגיע לבגרות מבחינה משפטי …   אוצר עברית

  • הנחה — 1 הפחתה במחיר, הורדה, הפחתה, הקטנה, צמצום, החזר, ניכוי, ניכיון; מנוחה, הקלה, ארגעה, פורק 2 ירושה, מורשה, תורשה, עיזבון, נחלה, נכסי המת; מינוח, קביעת מונחים, מתן משמעות למיל 3 שימה, מיקום, שיבוץ; השערה, היפותיזה, הסבר לתופעה, תיאוריה, תזה, אמונה… …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.